Engesland

Engeslandstunet

Engesland

Foto: Anne Berit Spjote

Engesland ligger i Birkenes kommune i Aust-Agder. Bygda er omgitt av skog, elv, vann, heier og jordbruksarealer.  I Engesland sentrum er det svært kort vei til alt. Innenfor en radius på 200m ligger skole, barnehage, idrettsanlegg, kirke, bedehus og forsamlingslokale. Omtrent 80 personer bor i sentrum, men for øvrig bor folk spredt, så det meste av transporten foregår med bil. Barnehagen ble for noen år siden bygget på dugnad av bygdefolket for en total pris på 550 000 kroner. Nå er det startet en tyttebærfestival med mål om å plukke to tonn tyttebær til en lokal produsent. Med denne dugnadsånden skal bygda utvikles videre.

 

Hovedmålet er økt tilflytting og økt aktivitet i sentrum gjennom å skape en sosial møteplass som knytter folk tettere sammen og samtidig gjøre det mulig for flere mennesker å flytte til bygda. Rasjonelle og lettstelte leiligheter er en mangelvare.

 

Bygdefolket gikk derfor sammen om å kjøpe den lokale butikken, i tillegg til ytterligere 20 mål tomt. Her skal det i første omgang bygges ny butikk og aktivitetshus med leiligheter i andre etasje. Neste byggetrinn er flere boliger, også de i tilknytning til butikk og aktivitetshus. Det er en utfordring å skaffe nok inntektsgivende arbeid på Engesland, og slik hindre at bygda blir en pendlerbygd. I prosjektet vil man derfor  se om det er mulig å kople salg av leiligheter til at nye folk som ønsker å drive gårder eller annen næringsvirksomhet flytter til bygda.

 

Prosjektet bidrar til en mer bærekraftig utvikling ved at bygda vitaliseres og folk trives. Hele omstillingsprosessen tar utgangspunkt i lokale ildsjeler og lokale ressurser. I tillegg vil prosjektet gi ny kompetanse til innbyggere som deltar. Prosjektet samarbeider med lokale skogeiere om leveranse av tømmer til bygging av aktivitetshuset og har engasjert arkitektkontoret Snøhetta til å levere en mulighetsstudie for utviklingen av Engeslandstunet med fokus på klimavennlig arkitektur, lavt energiforbruk og bruk av lokalt trevirke. Det vil også bli lagt godt til rette for gående og syklende i Engesland sentrum.

 

Engeslandtunet

 

Engeslandsveien 1000

4768 ENGESLAND

 

kontakt@engeslandstunet.no

Vi samarbeider med Snøhetta